vragen

VNCI zet kanttekeningen bij publiceren van brzo-inspectieresultaten.

19-08-15
Simply HSE

De Inspectie SZW (I-SZW) die de naleving controleert van de Arbeidswettten, waaronder ook de Arbeidsomstandighedenwet waar alle chemiebedrijven mee te maken hebben, gaat haar bevindingen van inspectieonderzoeken openbaar maken. Dat heeft de Tweede Kamer op 3 maart besloten. Het gaat jaarlijks om 21.000 inspectieonderzoeken. I-SZW wil met de openbaarmaking de naleving bevorderen. De VNCI zet vraagtekens bij het doel van deze wet.

Gepubliceerd worden bestuurlijke boetes, besluiten tot stillegging, eisen tot naleving of lasten onder dwangsom. Maar ook als er geen overtreding is geconstateerd, wordt dat gepubliceerd. De openbaarmaking vindt plaats nog voordat onherroepelijk vast staat dat de overtreding ook gerechtvaardigd is.

De minister heeft aan de Kamer toegezegd dat Brzo geen onderdeel van deze wetswijziging is. Voor deze bedrijven zal dus niet veel veranderen. In 2013 is immers al afgesproken dat de begrijpelijke samenvattingen van de jaarlijkse Brzo-inspecties op de website Brzo+ worden gepubliceerd. Toepassing van de wetswijziging zou aan die afspraak voorbijgaan. Het is immers juist de begrijpelijkheid van de materie die voor het publiek van belang is. Voor chemiebedrijven die niet onder Brzo vallen en die regelmatig worden geïnspecteerd, verandert echter wel het een en ander.

Reactie VNCI op wet

De VNCI heeft zich verbaasd over dit voorstel dat bovendien verpakt is in de Wet aanpak schijnconstructies die met name fraude wil tegengaan. De VNCI heeft de Kamer haar opmerkingen over de gevolgen voor de Arbeidsomstandighedenwet meegegeven. Dat Brzo geen onderdeel is van de wetswijziging is nu verduidelijkt.

De VNCI zet vraagtekens bij het doel van de wet om via openbaarmaking de naleving te bevorderen. Het is een uitdaging om met 224 I-SZW inspecteurs de honderdduizenden bedrijven in Nederland te inspecteren. Voor de meeste bedrijven is de kans op een inspectie en openbaarmaking niet zo heel groot.

De VNCI zou graag zien dat de Algemene maatregel van bestuur (AMVB) die nu moet worden gemaakt om de aard van de openbaar te maken gegevens te regelen, vooraf voor inspraak wordt gepubliceerd. De wet geeft geen criteria voor precieze invulling. In het kader van zorgvuldigheid zou dat een mooi gebaar zijn.

Bron: VCNI