A woman cycles as she carries baskets to sell in a market near Lapdaung mountain in Sarlingyi township, March 13, 2013. REUTERS/Soe Zeya Tun (MYANMAR - Tags: SOCIETY TPX IMAGES OF THE DAY) ) - RTR3EWWQ

Chemiebedrijven gaan eisen stellen aan veiligheidsprestaties toeleveranciers

18-08-15
Simply HSE

Chemiebedrijven gaan verscherpt toezien op de veiligheidsprestaties van hun toeleveranciers. Ze gaan daarbij gebruikmaken van adviezen van het platform Veiligheid Voorop. De handreikingen voor de chemie staan vermeld in een plan van aanpak dat voorzitter Anton van Beek van het platform vorige week aanbood aan staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu. Het plan van aanpak geeft handreikingen voor de manier waarop bedrijven hun opdrachtnemers kunnen beoordelen op veiligheidsprestaties, veiligheidscultuur en de mate waarin zij naleving aan wettelijke normen ook borgen. Dat kan gebeuren voordat een opdracht verstrekt wordt of tijdens de uitvoering ervan. “Als chemisch bedrijf moeten we er voor in kunnen staan dat we alleen zaken doen met bedrijven die het qua veiligheid op orde hebben”, aldus Anton van Beek.

Buddyschap

Bij twijfel over een juiste veiligheidscultuur kan van de opdrachtnemer een plan ter verbetering van veiligheidscultuur en -prestaties worden gevraagd. De aanpak is erop gericht dat bedrijven elkaar sterker maken, onder meer door deuren voor elkaar open te stellen en door introductie van een ‘buddyschap’. Dat houdt in dat grotere opdrachtgevers een aantal opdrachtnemers specifiek voorzien van hulp, begeleiding en advies.

Veiligheid voorop

Veiligheid Voorop is een platform van ondernemingen in Nederland die met gevaarlijke stoffen werken (BRZO-bedrijven). Het platform is in 2011 op initiatief van werkgeversorganisatie VNO-NCW en enkele branches in de (petro)chemie, in het leven geroepen om de veiligheid bij BRZO-bedrijven in de chemieketen te verbeteren. Bedrijven in de chemie en petrochemie, veelal BRZO-bedrijven, werken samen met vele opdrachtnemers, soms wel honderden. Behalve andere BRZO-bedrijven zijn dit enerzijds transportbedrijven, tankopslagbedrijven en warehouses, en anderzijds aannemers en contractors die bouw- en onderhoudswerkzaamheden verrichten. De veiligheid van al deze bedrijven in de keten is van grote invloed op de algehele veiligheid in de chemiesector. Deze aanpak is onderdeel van een breder meerjarenprogramma Veiligheid Voorop 2015-2018 dat momenteel in voorbereiding is en in de komende maanden definitief wordt vastgesteld.
Lees hier meer over veiligheid voorop

Download hier het position paper en de checklist compliance ‘Veiligheid in de keten” [PDF]
Bron: VCNI